Product Filter

6 products found in Kimonos

Embroidered Kimono with Tassels
  • $21.00
Crochet Medallion Kimono
  • $42.00
Boho Patchwork Kimono
  • $42.00
Rose Boho Kimono
  • $48.00
Long Boho Lace Kimonos!
  • $36.00
Soft & Snuggly Boho Wraps
  • $26.00